Ostavi me!
Ti ništa ne znaš.
Nema života u duši koja ne pleše.
Ja sam objašnjavala, ali me nikada nisi razumeo.
Kako možeš da razumeš, koliko mi samo znači?
Jer ti nikada nisi ni plesao.
Ja živim u latino ritmovima.
Nikako drugačije.
Srce mi greje brazilski karneval.
Za mene ples – je sve.
Bez preuveličavanja.
Tamo je bilo toliko srećnih momenata.
Tamo su bile najiskrenije emocije.
Tamo je bio život.
Prekrasan i neponovljiv.
Ritam rumbe je začaravajući.
A u tango sam ludo zaljubljena.
Sakrivam u plesu bol i more suza.
Valcer je moj lek.
Žao mi je.
Možda grešim.
Ali ipak se odričem.
Iako te dalje volim.
Zato sada, u ovom pismu.
Izabraću ples.

OSTAVITE KOMENTAR