8 Jul

Paso Doble je poreklom španski ples. U Španiji ples se sam po sebi ne prikazuje na plesnom podijumu, a ako da, izvodi se u samostalnoj verziji na pozornici. Paso Doble je poznat već od 20-ih godina XX veka, kada su ga zvali pantomimom koride (bikoborbe). Današnja forma je razvijena u Francuskoj gde su ga u početku plesali baletski umetnici, a tek kasnije se razvila show i takmičarska varijanta.

Paso Doble prikazuje koridu u kojoj plesač preuzima ulogu toreadora, a plesačica crvenog plašta. Plesač i plesačica se zajedno kreću oko zamišljenog bika, tokom cega izvode Flamenko elemente i stilizovane figure koje podsećaju na borbu u areni.

Osnova plesa je naglašeno postavljanje pete i jastučića stopala i ritmički putujući koraci. Jedan od karakterističnih elementa je Appel, korak koji se plše energično u mestu na jastučiću stopala, blagim spuštanjem kolena. Appel je često uvodni korak mnogih figura.

Karakter “Paso” plesača uveliko određuje motiv koride. Od plesača kao matadora-toreadora očekuje se skoro preterani ponos, hrabra odlučnost i elegancija, a od plesačice svesna udaljenost, velika fleksibilnost i brzina, sve kao posledica plesaču prepuštene uloge vođenja. Za ovaj ples je potrebna velika koncentracija, “vatra” i prigušena samokontrola. Koraci se izvode zatezanjem cele mišićne strukture. Samo se tako može postići za ovaj ples karakteristično kratko, brzo kretanje i izvođenje kontrolisanih poza. Potporna noga je uvek blago savijena.

Od 1959. godine Paso Doble je uvršten u krug latino-američkih plesova kao četvrti ples.

Muzika: dostojanstvena, poletna, energična, oštra koračnica, jasno strukturirana, dva glavna dela sa tačno određenim krajevima (frazama).

Karakteristike

  • Karakter: ponos i dostojanstvo, Španski sa dodatkom Flamenko koraka
  • Kretanje: prostorno i progresivno, kruženje i koračanje, pokreti s plaštom
  • Takt: 2/4
  • Tempo: 62 bpm
  • Naglasak: lagani na prvom udarcu
  • Dizanje i spuštanje: ima u nekim figurama
  • Dinamika: koračanje (koračnica) je čvrsto i direktno

Interpretacija

Naglašava se stalno trodimenzionalno menjanje oblika tela, “začinjen” Flamenko pokretima uz korišćenje ruke, laktova, zglobova i prstiju. Za kreiranje ispravne interpretacije dinamike, koriste se stopala, tačnije pete. Karakteristične su linije: Spanish, Press line, dizanja i Flamenko stepovi.

OSTAVITE KOMENTAR