3 Jul

Salsa je vrsta plesa. Reč „salsa“ znači „sos“, a nastala je u Njujorku u nedostatku izraza za nove plesove koji su se pojavili u tom gradu. Termin „salsa“ se koristio za ceo spektar različitih karipskih plesova: rumbu, son montuno, mambo, ča-ča, danzon, plenu, bombu, merenge itd. Kasnije se taj izraz upotrebljavao za novonastali ples, koji je danas poznat kao „salsa“.

Masovna upotreba reči „salsa“ za ples i muziku počinje tek nakon 1976. godine, kada je njujorški magazin Bilbord objavio dodatak na 24 strane pod nazivom „Salsa eksplozija“. Tada su i svi ostali mediji počeli da koriste ovaj termin. Mada je kubanski kompozitor Ignjacio Pinjerio napisao pesmu (šp. Echale Salsita), ili „Dodaj malo salse“ još 1933. godine gde ovom rečju označava pokrete u plesu i vrstu muzike.

Postoje mnogi stilovi salse: kubanski, portorikanski, kolumbijski, Njujork, L. A. i drugi.

Za razliku od standardnih plesova, u salsi nema mnogo kretanja kroz prostor, a ljudi često sami igraju.

Salsa se igra uz muziku od osam taktova, koji su podeljeni na dva dela od po četiri takta. Od ta četiri takta, salsa obično koristi tri, dok je jedan takt pauza. Međutim, na taj jedan takt može da se odigra tep, kik itd. Muzika obično podrazumeva komplikovan i brz ritam udaraljki.

OSTAVITE KOMENTAR