3 Jul

Samba je grupno ime više plesnih formi koje su crni robovi sa sobom prenosili iz svoje domovine Konga, Sudana i Angole tokom proteklih vekova u novu zemlju Brazil. U to vreme ovaj ples je bio jako popularan, a nosio je ime “Semba” sto označava tipično kretanje kukova. Kod bantu naroda ekstazni ples je bio središte i osnovna karakteristika verskih (kultnih) proslava. Ova afrička plesna kultura se raširila i na obalama Brazila, a ples su udomili i Rio, Sao Paolo, Pernambuco, Bahia i Maranhao.

Pored tog plesnog izraza, popularan je bio i ples u krugu. U središtu kruga je plesao jedan plesač ili par. Ove plesove Brazilci su nazivali Batuque, Lundu ili Samba. Najpopularniji ples po krugu bio je “Samba de moro”, što možemo smatrati prethodnikom moderne Sambe. Muzika Sambe proizilazi iz verske (kultne) muzike drevne Afrike. Glavni instrumenti (bubnjevi, zvona) su uglavnom afričkog porekla. Brza i živahna muzika podsticala je plesno kretanje. Tokom plesa parovi obraćaju pažnju ne samo na kretanje napred po prostoru, nego i na oživljavanje takozvanog Bounce-kretanja. Ovo kretanje nastaje savijanjem zglobova i kolena.

Danas Samba gospodari u brazilskom muzičkom životu. Svake godine u čast svetski poznatom karnevalu u Riu, rađaju se nove Samba melodije. Nama je na ovim prostorima odlazak na Karneval skupa zabava, ali atmosfera u Riu je neopisiva. Nažalost, ovakva manifestacija ima i svoju tamnu stranu. Kada povorka od više stotina hiljada ljudi krene, ni kamen na kamenu ne ostaje, događa se da ljudi jednostavno budu pregaženi.

Godine 1910. iz Brazila u Evropu stigao je ples pod imenom Maxixe, gde je se plesni par vrlo tesno pripijao, ali ples nije imao većeg uspeha. U takmičarskim krugovima ovaj brazilski ples ponovno se pojavljuje 1924. i 1925. godine pod imenom Samba. Samba je tek posle II Svetskog rata uvrštena na stalni repertoar plesnih orkestara. Jedan jako pojednostavljen oblik Sambe (1948/49. godine) postaje vrlo popularan.

Samba je izborila svoje mesto na plesnom parketu svojom lakoćom i bezbrižnošću. Plesači se jednom vrstom valovitog kretanja u telu kreću po dvorani, a ono proizilazi iz kretanja karlice. U evropsku formu Sambe udomaćili su se i elementi kretanja poreklom iz Afrike.

Karakteristike

  • Karakter: živahna, ugodna
  • Kretanje: cik-cak smerovi, ”paradiranje” i kruženje u prostoru ili u mestu
  • Takt: 2/4
  • Tempo: 50 bpm
  • Naglasak: na drugom taktu
  • Dizanje i spuštanje: Samba bounce akcija
  • Dinamika: fleksibilno

Interpretacija

Tipicna Samba bounce akcija postiže se savijanjem i ispružanjem kolena i zgloba noge. Svako savijanje i ispružanje traje po 1/2 takta. Stupanj korišćenja bounce-a nije isti u svakoj figure. Neke figure imaju, a neke uopšte nemaju tu akciju.

Samba kretanje trebalo bi prikazati “paradiranjem” po krugu u prostoru uz pokazivanje publici, ponekad bez kretanja po prostoru, ostajući na jednom mestu.

OSTAVITE KOMENTAR