13 Jul

Bachata je romantična muzika čije su teme slomljeno srce i tuga. Izvorni naziv je bio „amargue“ (“gorčina” ili “gorka muzika”), i kasnije je nešto neutralnije ime „bachata“ postalo popularno. Muzika je nastala na selu i u siromašnim četvrtima Dominikanske Republike. Visoko društvo smatralo ju je izricajem siromašnih sve dok je note nosila akustična španjolska gitara. […]

3 Jul

Salsa je vrsta plesa. Reč „salsa“ znači „sos“, a nastala je u Njujorku u nedostatku izraza za nove plesove koji su se pojavili u tom gradu. Termin „salsa“ se koristio za ceo spektar različitih karipskih plesova: rumbu, son montuno, mambo, ča-ča, danzon, plenu, bombu, merenge itd. Kasnije se taj izraz upotrebljavao za novonastali ples, koji […]