11 Jul

Istražujuci koren Bečkog valcera, možemo se vratiti do XII-XIII veka, u vreme minnesangera. Poreklo valcera može se prepoznati u nemačkom “Springtanz”-u, koji je kao plesni deo neparnog ritma pratio uvodni ples parnog ritma. U Nemačkoj i Austriji ovaj ples narod je plesao bez mesta plesa. Koristilo se 3/4 ili 3/8 kolo, u kojem su se […]

11 Jul

Poreklo Slowfox-a možemo tražiti u Onestep-u i Rag-u. Onestep je prešao iz Severne Amerike u Evropu oko 1910. godine, a bio je ples koji je ličio na hodanje, koračnicu, pojednostavljenog “jednokoranog” kretanja, bez Chasse koraka, nepromenljivog ritma. Ovaj ples su plesali na brzi 2/4 ritam napred, nazad ili ponekad na stranu, bez okreta, na prednjem […]

11 Jul

Tango je sastavni deo načina života naroda Argentine i njenog glavnog grada, Buenos Aires-a, ali samo poreklo je dosta upitno. Ime Tango može se povezati sa reči “tambor” (bubanj), koja podseća na praznike južno-afričkih naroda propraćenih muzikom bubnjeva. Na početku XIX veka, izraz se pojavio i na Kubi, u Urugvaju, Brazilu označavajući i solo i […]

Engleski valcer svoje ime dobio je prema zemlji porekla. Plesali su ga već na svetskom prvenstvu 1922. godine, ali samo ime koristi se tek od 1929. godine. Ples se počeo formirati od Boston-a i Slowfox-a. Pre je bio dosta progresivan ples, zvali su ga “dance of passing feet”, ali tokom vremena, zbog povećanog broja okreta […]

3 Jul

U početku Quickstep se zvao “Quicktime Foxtrott” i “Charleston”, koji je preuzeo chasse korake. Quickstep je nastao u predgrađima New York-a. Stvorili su ga doseljenici sa Kariba i iz Afrike, početkom 20-ih godina prošlog veka iz Foxtrott-a, a oblikovan je 1927. godine. Ali ples je ubrzo pronašao svoj put do balskih sala New York-a i […]