Taktika u sportskom plesu obuhvata sva sredstva koja se preduzimaju na konkretnom takmičenju, ne bi li se ostvario što bolji plasman.

Izražava se konkretnim postupcima plesača i trenera u odnosu na ostale učesnike na takmičenju.

Plesnu taktiku karakterišu sledeći elementi: motorika (kretanje), znanje o motorici (kretanju), iskustvo (svest) i sportsko delo. Taktika je uvek vezana za praksu, odnosno za praktičnu primenu antropomotorike. U takmičarskoj situaciji plesači koriste individualnu taktiku prema drugim plesačima, sudijama, publici. Taktički plan osmišljava primenu raspoloživih sposobnosti na konkretnom takmičenju. On sadrži: korišćenje informacija o sposobnostima drugih plesnih parova, dozirano korišćenje sopstvenih maksimalnih sposobnosti u svim takmičarskim kolima, kreiranje odgovarajućih koreografija, korišćenje novih elemenata tehnike i “akrobatike”, adekvatni odgovor na plesanje protivničkih plesnih parova.

Generalna taktika u sportskom plesu se može podeliti na: taktiku u kondicionoj pripremi plesača, tehničkoj pripremi plesača, u kreiranju koreografije i taktiku na takmičenju i “građenju” karijere.

OSTAVITE KOMENTAR